Recyklace

Stavebně demoliční odpad
Zpracování stavebně demoličního odpadu v podobě cihel, betonu a asfaltu. Způsob drcení odrazovou metodou je z pohledu výstupní suroviny kvalitnější než v případě drtiče čelisťového. Výstupní materiál má velmi přijatelnou granulometrii. Tato technologie drcení a vlastní know how nám umožňuje použít takto zpracovaný odpad zpět pro výrobu transportbetonu - EKOBETONU.
Recyklace Hlučín

Odrazový drtič - zpracování stavebně demoličního odpadu

Recyklace Hlučín

EKOBETON - beton vyráběný v souladu s přírodou

Prodej recyklovaného kameniva

Betonový recyklát

Hledáte alternativní kamenivo pro zásypy, základové desky, příjezdové komunikace apod.? Pomůžeme Vám ušetřit jak peníze, tak i životní prostředí. V našem areálu si můžete koupit recyklované kamenivo z čistého betonu, které je přibližně o polovinu levnější než přírodní kamenivo. Běžně dostupné frakce kameniva jsou – 0/32, 0/16, 0/8, 16/32, 32/63. Nabízíme vždy do vyprodání zásob! Více informací na 734 278 082.

Odrazový drtič s podvěsným třídičem

TRAKPACTOR 320SR

Princip drcení vstupní suroviny je založen na působení kinetické energie v mlýnu. Díky způsobu drcení je tedy možné docílit velmi přijatelné granulometrie výstupní suroviny. Drtič je vybaven odhliňovacím pásem, který odseparuje vstupní materiál ještě před vstupem do drtící komory.

Drtič primárně vyrábí jednofrakční materiál 0/63-90. Tento způsob drcení je závislý pouze na nastavení drtící komory a není dále třízen. Vzniká tak základní surovina pro přetřízení nebo okamžitou spotřebu.

Drtič lze vybavit podvěsným třídičem s 2 sítovacími plochami. Lze tedy s jedním strojem vyrábět 2 ohraničené frakce a to: 0/32, 32/64 nebo 0/4, 4/22 případně jiné dle požadavku zákazníka. Díky vratnému pásu je nadsítné zpětně vráceno do drtícího mlýnu.

Vstupním materiálem je beton, cihla, asfalt případně kombinace těchto surovin.

Vstupní kusovitost max. 800 mm x 800 mm (ideálně 500 x 500 mm)

Výkon stroje je závislý na vstupní surovině. Teoretický výkon daný výrobcem je 350 t/hod. Hmotnost stroje 49 t, stroj je vybaven pásovým podvozkem. Nakládací výška je 3,4 m. Součástí drtiče je i systém skrápění vodou pro snížení prašnosti.

Hrubotřídič

TITAN 1300

Hrubotřídič je pracovní stroj určený k přetřízení materiálu přes 2 sítovací plochy. Díky tomu lze na hrubotřídiči přetřídit materiál na 2 ohraničené frakce a 1 neohraničenou frakci. Běžnou aplikací je třízení na frakce 16/32, 32/63 případně 0/16, 16/32 a podobně.

Teoretický výkon daný výrobce je 300 t/hod. Hmotnost stroje 21 t, stroj je vybaven pásovým podvozkem.

Dopravníkový pás

TELESTACK

Dopravníkový pás TELESTACK se obvykle používá pro níže uvedené aplikace.
• Ukládání materiálů od sekundárních drtičů a třídičů na hromadu.
• Ukládání na hromadu drceného kamene, písku a štěrku, minerální rudy.
• Příjem drceného materiálu a ukládání na hromadu bezpečně přes
lomovou stěnu/etáž.
• Využití jako součást mobilního systému u krátkodobých až
střednědobých projektů.
• Nakládání lodí a nákladních automobilů.

Výsypná výška dopravníkového pásu je 8,9 m – 10,5 m.

Pracovní sestavy

Sestava strojů
  1. Provoz samostatného hrubotřídiče – standardní frakce

2. Provoz samostatného drtiče s podvěsným třídičem – standardní frakce

3. Provoz sestavy drtiče s podvěsným třídičem v sérii s hrubotřídičem

EKOBETON

Beton vyráběný v souladu s přírodou

Beton je produkt, jehož výroba je založena na smíchání zdrojů s významnou ekologickou stopou. Jednotlivé suroviny pro výrobu betonu se velkou měrou podílejí na likvidaci přírodních zdrojů a ovzduší.

Vydali jsem se cestou aplikace betonového recyklátu jakožto náhrady přírodního kameniva v objemu cca 70%. Tento krok nám otevřel možnosti jak snížit ekologický dopad při naší činnosti.

Beton vyrobený v souladu s přírodou je vhodné umístit tam, kde nejsou specifikovány stupně vlivu prostředí. Například do základových desek, jako podkladní betony, betony do ztraceného bednění.

Pevnostní charakteristiky betonu z betonového recyklátu  vyráběné v Hlučíně: C12/15 – C25/30 X0. konzistence S1-S4

Více informací na emailu foltyn@betonarna-hlucin nebo telefonicky na 734 278 082.

 

 

 

 

 

Výrobní hala KLIA, Bohuslavice, cementový litý potěr Fliessbeton

Výrobní hala KLIA, Bohuslavice

Pevná jízdní dráha Nádražní, Ostrava
Parkovací dům ZOO Ostrava
Co je u nás nového

Zajímavosti