BETON

Jsme výrobci celé řady betonových směsí od jednoduchých a obyčejných betonů po složitější kompozity s velkou dávkou přísad. Naše betony jsou míchány z kvalitních surovin. Zdrojem kameniv jsou štěrkovny a pískovny v okolí řeky Odry v Polsku. Díky těženému kamenivu jsou naše receptury hojně vyhledávány mezi podlahářema a betonářema, kteří očekávající vysokou jakost povrchu či konzistenci a rychlost náběhů pevností betonu. Ve většině receptur nenajdete popílek. Místo toho používáme jemně mletý vápenec, který betonům přidá i příjemný vzhled.
Ikona míchačky

MOBILNÍ dvouhřídelová míchačka o objemu 2,0 m3 - hodinový výkon 80 m3 / hod

Ikona míchačky

Planetová míchačka o objemu 0,75 m3, vybavená frekvenčním měničem otáček - hodinový výkon 30 m3 / hod

Běžné betony

Konstrukční betony vyráběny v souladu ČSN EN 206 + A1.

V našem sortimentu naleznete:

C 8/10
C 12/15
C 16/20, X0
C 20/25, XC1-3
C 25/30, XC1-3, XA1, XF1-4
C 30/37, XC1-3, XA1, XF1-4
C 35/45, XC1-3, XA1-3, XF1-4

Konzistence betonu je standardně dodávána jako S3. Konzistence S4 a S5 je možné po dohodě namíchat, nutno počítat s vyšší výrobní cenou.

MO ceník

Speciální betony

Díky technickému vybavení – mísící jádro s planetami – jsme schopni míchat i „speciální“ typy konstrukčních betonů. V kombinaci s precizním přístupem pracovníků ve výrobě prefabrikátů jsem schopni zavádět nové receptury na speciální betony.

Naše betony můžete popu

Pohledové betony – všechny typy konstrukcí, u kterých je požadována vysoká jakost, povrch. Vymývaný beton
Lehčené betony
Samozhutnitelné betony

 

Lité cementové potěry

..::NOVINKA::..

Cementová směs pro interiéry jako alternativa k anhydritu, kterého je v současnosti nedostatek. Jedná se o podlahovou recepturu na bázi cementu a jemných podílů s maximálním zrnem kameniva 8 mm. Kamenivo, které pro tyto účely používáme je výhradně těžené. Začátkem měsíce srpna budeme provádět 1. realizace, kde budeme odlaďovat recepturu a samotnou zpracovatelnost a následné dotvarování.

Cementový potěr nabízíme i se stacionárním čerpadlem.

Proto neváhejte a využijte naší kompletní nabídky.

Maltové směsy

Maltové směsi jsou vyhledávány jako spárovací hmota pro kamennou dlažbu. S maltovou směsí se setkáte i v případě klasického zdění, oprav omítek a pod. Pro potřeby zákazníka mícháme cementovou maltu od pevnosti 12,5 – 25 MPa.

Recyklace

Připravujeme spolu s ČVUT metodiku na využitelnost recyklátu (betonového/cihelného) zpět do různých konstrukcí silnic, železnic či bytové výstavby.
V současnosti probíhá analýza vstupních surovin se zaměřením na zpětnou výrobu betonu do konstrukčních tříd C20/25.

Kamenivo

Kamenivo pro stavebnictví. Nabízíme různé typy kameniv pro různé účely od zásypového materiálu tak pro konstrukční vrstvy. V našich skladech máme k odběru kamenivo drcené (Bohučovice, Kajlovec) v provedení – fr. 16/32, 0/32, 0/63

Dále nabízíme prodej ocelárenské strusky fr. 0/8.

Kamenivo do betonu frakce 0/2, 2/8, 8/16 se zdroje v Polsku. Jedná se o těžené kamenivo z oblasti řečiště Odry v Polsku. Tento typ kameniva je žádoucí především do betonu.

Co je u nás nového

Zajímavosti