BETON

Jsme výrobci celé řady betonových směsí od jednoduchých a obyčejných betonů po složitější kompozity s velkou dávkou přísad. Naše betony jsou míchány z kvalitních surovin. Zdrojem kameniv jsou štěrkovny a pískovny v okolí řeky Odry v Polsku. Díky těženému kamenivu jsou naše receptury hojně vyhledávány mezi podlahářema a betonářema, kteří očekávající vysokou jakost povrchu či konzistenci a rychlost náběhů pevností betonu. Ve většině receptur nenajdete popílek. Místo toho používáme jemně mletý vápenec, který betonům přidá i příjemný vzhled.
Ikona míchačky

MOBILNÍ dvouhřídelová míchačka o objemu 2,0 m3 - hodinový výkon 80 m3 / hod

Ikona míchačky

Planetová míchačka o objemu 0,75 m3, vybavená frekvenčním měničem otáček - hodinový výkon 30 m3 / hod

Recyklace Hlučín

EKOBETON - "ZE STARÉHO BETONU NOVÝ"

Běžné betony

Konstrukční betony vyráběny v souladu ČSN EN 206 + A2.

V našem sortimentu naleznete:

C 8/10
C 12/15
C 16/20, X0
C 20/25, XC1-3
C 25/30, XC1-3, XA1, XF1-4
C 30/37, XC1-3, XA1, XF1-4
C 35/45, XC1-3, XA1-3, XF1-4

Konzistence betonu je standardně dodávána jako S3. Konzistence S4 a S5 je možné po dohodě namíchat, nutno počítat s vyšší výrobní cenou.

Speciální betony

Díky technickému vybavení – mísící jádro s planetami – jsme schopni míchat i „speciální“ typy konstrukčních betonů.

  • Betony pro pohledovou konstrukci – všechny typy konstrukcí, u kterých je požadována vysoká jakost povrchu jsou specifické svým složením
  • Lehčené betony – betony se nízkou objemovou hmotností.
  • Pěnobetony – betonová směs s objemovou hmotností od 600 kg/m3
  • Samozhutnitelné betony – betony, kde je není možné provést zhutnění běžnou technikou, svým složením jsou obdobné jako betony pro pohledové konstrukce.

Lité cementové potěry

FLIESSBETON

Cementová směs pro interiéry jako alternativa k anhydritu. Jedná se o podlahovou recepturu na bázi cementu a jemných podílů s maximálním zrnem kameniva 2 mm a 8 mm. Kamenivo, které pro tyto účely používáme je výhradně těžené. Cementový litý potěr FLIESSBETON je určen i pro podlahová vytápění.

Více informací naleznete v technickém listě:

TL_FLIESSBETON_2022

Maltové směsy

Maltové směsi jsou vyhledávány jako spárovací hmota pro kamennou dlažbu. S maltovou směsí se setkáte i v případě klasického zdění, oprav omítek a pod. Pro potřeby zákazníka mícháme cementovou maltu od pevnosti 12,5 – 25 MPa.

EKOBETON

EKOBETON vyrábíme v třídách do C25/30. Díky vlastnímu výzkumu jsem docílili až 80% náhradu za přírodní kamenivo. EKOBETON je závislý na vstupní surovině (betonovému recyklátu) a způsobu drcení a přípravy vstupního materiálu. Jakost drcení a samotné výroby podléhá vnitropodnikovému předpisu, který četnost kontrol specifikuje nad rámec požadavků normy. Materiál je totiž různorodý a běžně dochází k redukci receptury během míchání.

Současně připravujeme spolu s ČVUT metodiku na využitelnost recyklátu (betonového/cihelného) zpět do různých konstrukcí silnic, železnic či bytové výstavby. Díky podpoře TAČR se můžeme podílet na praktické aplikaci recyklovaného kameniva.

 

Kamenivo (přírodní, recyklované)

Betonový recyklát. Nabízíme prodej betonového recyklovaného kameniva ve frakcích 0/4, 4/22, 0/32, 16/32, 32/63.

Kamenivo pro stavebnictví. Nabízíme různé typy kameniv pro různé účely od zásypového materiálu tak pro konstrukční vrstvy. V našich skladech máme k odběru kamenivo drcené (Bohučovice, Kajlovec) v provedení – fr. 16/32, 0/32, 0/63

Dále nabízíme prodej ocelárenské strusky fr. 0/8.

Kamenivo do betonu frakce 0/2, 2/8, 8/16 se zdroje v Polsku. Jedná se o těžené kamenivo z oblasti řečiště Odry v Polsku. Tento typ kameniva je žádoucí především do betonu.

Co je u nás nového

Zajímavosti