Čerpání betonu

Čerpání betonu je v současnosti běžnou praxí na většině staveb. Čerstvý beton lze dopravovat na místo uložení i do vzdálenosti 100 bm. Vše se odvíjí od typu a polohy betonované konstrukce, přístupu na staveniště, ploše pro ustavení čerpadla a dalších faktorech.
Ikona bodů

V našem vozovém parku naleznete všechny základní typy čerpadel a dopravníků čerstvého betonu.

Ikona bodů

Před betonáží Vás kontaktuje náš technik, který dle aktuální situace na stavbě zhodnotí typ stroje pro přepravu a čerpání betonu.

Ikona bodů

Pokud si nevyberete z naší nabídky čerpadel, dokážeme zajistit i jiné typy čerpadel jako jsou šneková čerpadla a mobilní čerpadla s délkou ramene 28m, 36m.

Stacionární čerpadlo - PM 715

Stacionární čerpadlo PUTZMEISTER P718
– čerpadlo betonových směsí a litých potěrů vč. anhydritů
– celkový výkon stroje: až 17 m3 / hod
– konzistence betonu: S3 a vyšší
– maximální délka hadic: 100 m
– hmotnost stroje: 2,3 t

K čerpadlu je nutné počítat s 2-3 pracovníky, kteří manipulují s hadicemi.

Pro přistavení čerpadla je nutné mít připravenou dostatečně zpevněnou komunikaci.
Mytí čerpadla probíhá přímo v místě ustavení čerpadla. POZOR – ZNEČIŠTĚNÍ OKOLNÍCH PLOCH BETONEM A CEMENTOVÝM MLÉKEM.

Při objednávce betonové směsi je nutné počítat s objemem cca 200 l, které zůstane v hadicích a násypce!

Autodomíchávač s čerpadlem - PUMIX

Autodomíchávač s čerpadlem 21 m – PUMIX
– čerpadlo betonových směsí s hydraulickým ramenem – 21 m
– celkový výkon stroje: až 60 m3 / hod
– konzistence betonu: S3 a vyšší
– maximální dosah: 19 m (viz diagram)
– hmotnost stroje: 32 t
– požadovaná plocha pro ustavení čerpadla: 4×8 m

Pro přistavení čerpadla je nutné mít připravenou dostatečně zpevněnou komunikaci. Prosto pro ustavení a rozbalení ramene musí být dostatečně velký, v dosahu ramene nesmí být žádné nadzemní vedení či jiné překážky (stromy a pod.) a konstrukce.
Ustavení stroje jen na zpevněném podkladu o celkové šířce min. 4 m.

Mytí čerpadla probíhá přímo v místě ustavení čerpadla. POZOR – ZNEČIŠTĚNÍ OKOLNÍCH PLOCH BETONEM A CEMENTOVÝM MLÉKEM.
Při objednávce betonové směsi je nutné počítat s objemem cca 500 l, které zůstane v hadicích a násypce!

Čerpadlo betonu - CIFA K40H

Čerpadlo betonu – CIFA K40H
– čerpadlo betonových směsí s hydraulickým ramenem – 40 m
– celkový výkon stroje: až 160 m3 / hod
– konzistence betonu: S3 a vyšší
– maximální dosah: 40 m (viz diagram)
– hmotnost stroje: 32 t
– požadovaná plocha pro ustavení čerpadla: 8×8 m

Pro přistavení čerpadla je nutné mít připravenou dostatečně zpevněnou komunikaci. Prosto pro ustavení a rozbalení ramene musí být dostatečně velký, v dosahu ramene nesmí být žádné nadzemní vedení či jiné překážky (stromy a pod.) a konstrukce, kanalizace, kolektory, jímky a pod.
Ustavení stroje jen na zpevněném podkladu o celkové šířce min. 8 m.

Mytí čerpadla probíhá přímo v místě ustavení čerpadla. POZOR – ZNEČIŠTĚNÍ OKOLNÍCH PLOCH BETONEM A CEMENTOVÝM MLÉKEM.

Při objednávce betonové směsi je nutné počítat s objemem cca 500 l, které zůstane v hadicích a násypce!

Autodomíchávač s dopravníkovým pásem

Autodomíchávač s dopravníkovým pásem
– dopravníkový pás s dosahem až 13 m (viz diagram)
– konzistence betonu: S3
– hmotnost stroje: 32 t

Pro přistavení dopravníkového pásu je nutné mít připravenou dostatečně zpevněnou komunikaci. Prosto pro ustavení a rozbalení dopravníkového pásu musí být dostatečně velký, v dosahu ramene nesmí být žádné nadzemní vedení či jiné překážky (stromy a pod.) a konstrukce.
Ustavení stroje jen na zpevněném podkladu o celkové šířce min. 4 m.

Mytí probíhá přímo v místě ustavení čerpadla. POZOR – ZNEČIŠTĚNÍ OKOLNÍCH PLOCH BETONEM A CEMENTOVÝM MLÉKEM.

 

Co je u nás nového

Zajímavosti