BETONÁRNA HLUČÍN

..:: JAK TO VŠECHNO ZAČALO ::..
V listopadu 2019 byla dokončena výstavba horizontální betonárny v průmyslovém areálu firmy Tomáš STRAUB s.r.o. Rekonstrukce stávající technologie, bývalé výrobny betonových směsí společnosti HASIT, byla provedena za finanční podpory Ministerstva průmyslu a obchodu a Evropské unie – OP podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – program INOVACE TOMÁŠ STRAUB S.R.O. Naše betonárna je určena jak pro výrobu betonových prefabrikátů, tak i pro transportbeton. Díky unikátní technologii míchání jsme schopni připravit pro naše zákazníky jakoukoliv betonovou směs včetně vysokohodnotného betonu tzv. UHPC. To vše díky strojnímu vybavení firmy ARCEN a MIREMA. Objem míchačka je 0,75 m3. Míchačka je vybavena planetami a frekvenčním měničem otáček, který umožňuje v průběhu míchání měnit rychlost otáčení a tím dokonaleji připravit například provzdušněné betony, vysokopevnostní a ultra-vysokopevnostní betony. V roce 2020 jsem jako betonárna získaly všechny certifikace včetně staveb ŘSD. V roce 2020 jsem betonárnu přizpůsobili i na zimní provoz. Doplnili jsem potřebný předehřev vody a kameniva. V březnu 2020 představujeme nové logo – pro pohraniční oblast typický protipěchotní srub – silueta není přesnou replikou místního opevnění, ale udává sílu a trvanlivost betonu jako takového. Minulost hlučínského betonu je rozprostřena na hranici města a okolí….současnost je pod Cihelnou v areálu firmy Tomáš STRAUB s.r.o. V roce 2021 jsem se po dlouhé úvaze rozhodli rozšířit naši výrobu betonu. Od července 2021 je v provozu nová míchačka určená především pro transportbeton. Jedná se o mobilní betonárnu s mísícím jádrem o objemu 2 m3 a výkonem 80 m3 / hod. Výrobcem je opět portugalský dodavatel ARCEN a MIREMA – výhradní zástupce na českém trhu. V lednu 2023 vznikla nová společnost BETONÁRNA HLUČÍN s.r.o., která navazuje na podnikatelskou činnost ve výrobě, přepravě a čerpání transportbetonu a výrobě betonových prefabrikátů společnosti Tomáš STRAUB s.r.o.. V březnu 2023 rozšiřujeme vozový park o 2 nové domíchávače s objemem 12 m3.
Fungujeme ekologicky

Jsem EKO firma

EKO - je téma budoucnosti i ve stavebnictví
V dnešní době dochází k velkému tlaku na druhotné zpracování odpadového materiálu, který v našem případě tvoří především stavební a demoliční odpad. Jsem EKO především z toho důvodu, že neztrácíme čas a ve věci recyklace konáme první kroky. V současnosti jsem součástí projektu TAČR Prostředí pro život, který sdružuje akademickou obec spolu s průmyslem. Více o projektu na - https://decompose.fsv.cvut.cz/
  • Jsme řešiteli projektu DECOMPOSE spolu s ČVUT
  • Zpracováváme stavební demoliční odpad - beton, cihly
  • Beton z recyklovaného kameniva? Jedině z betonárny Hlučín!
BETONÁRNA HLUČÍN s.r.o.
V lednu 2023 vznikla nová společnost BETONÁRNA HLUČÍN s.r.o., která navazuje na podnikatelskou činnost ve výrobě, přepravě a čerpání transportbetonu a výrobě betonových prefabrikátů společnosti Tomáš STRAUB s.r.o.