Sanace hlučínské štěrkovny – 1.etapa

Jako regionální betonárna se podílíme na sanaci hlučínské štěrkovny.
2021