Sanace hlučínské štěrkovny – 1.etapa

Jako regionální betonárna se podílíme na sanaci hlučínské štěrkovny.
2021
Naše reference

Co děláme

Výrobní hala KLIA, cementový litý potěr Fliessbeton
Pevná jízdní dráha Nádražní, Ostrava
Parkovací dům ZOO Ostrava